Adatvédelem

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (1121 Budapest Zugligeti út 9-25.) továbbiakban Üzemletető, bármely – a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Az Üzemeltető tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok fi gyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Üzemeltetőhöz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az üzemeltető meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. Az Üzemeltető kizárólag a megjelölt célra használja (Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások kiszolgálásához, valamint saját statisztikai és marketing céljaira pl. hírlevél küldés) fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, és nem adja át harmadik félnek, és minden észszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele eseten, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. Adatkezelő a Felhasználó adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha az a szolgáltatások teljesítésekor Adatkezelő alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban az alvállalkozó a Felhasználó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

Jogi nyilatkozat

A jelen honlapot (“Honlap”) látogató felhasználók saját felelősségükre használják. A Honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, amelyeket a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (1121 Budapest Zugligeti út 9-25.) továbbiakban Üzemletető, bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

Információk

Az Üzemeltető minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. Annak ellenére, hogy a Honlap oldalai hozzáférhetőek bármely ország felhasználói számára, a közölt információk kizárólag Magyarország területén érvényesek.

Szerzői jogok

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafi kai, szoft veres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag az Üzemletető jogosult. A Honlapon, illetve azzal összefüggésben használt valamennyi szövegen, videón, képen és más tartalmon, továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldásokon fennálló valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog – különösen, de nem kizárólag szerzői és védjegyjogok, a doménnevekhez fűződő jogok valamint a know-how – kizárólagos jogosultja az Üzemeltető. A Honlapon található bármely tartalom kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő felhasználása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Az Üzemlető a Honlapon megjelent információkkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja.
Hivatkozások, linkek Ha Ön a Honlap elhagyásával más internetes honlapra lép át, ezen oldalakon a jelen feltételektől eltérő feltételek érvényesek, továbbá ezen más honlapokon közölt információk helyességéért az Üzemeltető abban az esetben sem vállal felelősséget, ha a Honlapon található hivatkozással jutott oda.

Felelősség

A Honlap használatából eredő kockázatot Ön viseli. Az információk változtatás nélkül kerülnek fel a Honlapra, és technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a Honlapon található információkat. Üzemeltető nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a Honlapon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért.

Üzemeltető nem vállal felelősséget bármilyen fajta, a Honlapon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért, beleértve de nem kizárólagosan, a közvetlen, közvetett, övetkezményekből eredő vagy előre nem látható károkat.

Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Szolgáltató fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.